International Journal of Electrical Engineering and Informatin Technology
eISSN : 2615-2096
pISSN : 2615-2088
Akreditasi : Sinta 4
Terbit : Maret – September
Link : https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/ijeeit

THE SPIRIT OF SOCIETY JOURNAL : International Journal of Society Development and Engagement Technology

eISSN : 2597-4777
pISSN : 2597-4742
Akreditasi : Sinta 4 & Terindex DOAJ
Terbit : Maret – September
Link : https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/scj

AGRICULTURAL SCIENCE

eISSN : 2597-8713
pISSN : 2598-5167
Akreditasi : Sinta 4
Terbit : Maret – September
Link : https://agriculturalscience.unmerbaya.ac.id/

YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum dan Sains,

eISSN : 2086-6852
pISSN : 2598-5892
Akreditasi : Sinta 4
Terbit : June – September – December – March
Link : https://yurisdiksi.unmerbaya.ac.id/

UN PENMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Untuk Negeri

eISSN : 2810-000x
pISSN : 2909-9990
Akreditasi :
Terbit : Mei – November
Link : https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/un-penmas

SPIRIT PRO PATRIA (e-journal)

eISSN : 2443-1532
pISSN :
Akreditasi :
Terbit : April – September
Link : https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/patria/

WASTU: Jurnal Wacana Sains & Teknologi

eISSN : 2808-5574
pISSN : 1858-4756
Akreditasi :
Terbit : April – Oktober
Link : https://wastu.unmerbaya.ac.id/index.php/wastu